10. از افاضات شیختان این است !

31 تیر 1394 ساعت 11:27


اگر یه زمانی سیگاری شدید ، حتما به خانواده هاتون بگید ... با استرس کشیدنش 50 برابر مضر تره !