19. از اون دسته آدمام که میگن استادای مرد بهترن !

24 مرداد 1394 ساعت 17:06

سر کلاس بُرینگ لیدی "س" میشینم رو به روی در و به بهانه ی گرما درو هم باز می کنم . بعد تمام مدت سه ساعت و نیمی که توی کلاسم زل میزنم به کلاس رو به رو که مستر "خ" استادشه و به اون همه خنده ی شاگرداش و مسخره بازیای خودش و کلاس شادش حسودیم میشه !


+ پی نوشت : از اعماق قلبم اعتراف میکنم که مردا فقط به درد معلم بودن میخورن و بس ... تو هیچ کاری به اندازه ی درس دادن خوب نیستن !