49. ترجیحن مهمانی مذکور ، فیری اسموکینگ باشد !

18 دی 1394 ساعت 14:37
خسته ام و از ته دل آرزو میکنم که الان کسی زنگ بزند و دلش بخواهد من را با خودش ببرد پارتی ، مهمانی ، دور همی یا هرچیزی که بشود دو ساعتی خودم را با همه ی غم و دردهام بگذارم توی خانه و توی یک جمع نیمه غریبه ، از ته دل بخندم و برقصم و خودم نباشم . همین !