68. چی بگم دیگه آخه :)

2 خرداد 1395 ساعت 19:05

وقتی نماینده ی کشورت ، برنده ی همچین جایزه ای میشه و جایی می ایسته که بهترین های جهان ایستادن ، یعنی هنوزم به این زندگی امیدی هست ...
+ ایشالا اسکارو تو دستاش ببینیم و کِیف کنیم !