75. مدفن عشق

1 اسفند 1395 ساعت 09:09

دکتر لطفی از قول افلاطون می‌گوید "مدفن عشق ، وصال است" .

 من توی دلم آه می‌کشم که ای کاش این وصال ممکن بود ، هرچند به قیمت دفن عشق !